Η ενίσχυση των υποδομών και του εξοπλισμού των φορέων Πολιτικής Προστασίας

Η ενίσχυση των υποδομών και του εξοπλισμού των φορέων Πολιτικής Προστασίας

Η ενίσχυση των υποδομών και του εξοπλισμού των φορέων Πολιτικής Προστασίας, αποτέλεσε και αποτελεί για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σημαντική προτεραιότητα. Ως επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, στηρίξαμε με τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα, από την πρώτη στιγμή, τις προσπάθειες των 14 δήμων που ανήκουν στα αυτοδιοικητικά όρια της Ενότητας και που έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία μέσω του εθελοντισμού πολιτικής προστασίας.
Εγκρίναμε προγραμματική σύμβαση με τον δήμο Θέρμης και το ΔΥΟΠΠ (πλήρης επωνυμία: Δίκτυο για την Υποστήριξη της Λειτουργίας και την Εκπαίδευση των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας), για την προστασία και διαχείριση κινδύνου από φωτιά και πλημμυρικά φαινόμενα, στο οποίο θα συμμετέχουν εθελοντικές ομάδες δήμων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Το δίκτυο αποτελείται από 6 Δήμους, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, τον Δήμο Θέρμης, τον Δήμο Νεάπολης – Συκεών, τον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη, τον Δήμο Ωραιοκάστρου και τον Δήμο Κομοτηνής.
Σε εκδήλωση που έγινε στον δήμο Θέρμης, το ΔΥΟΠΠ (στo πλαίσιo του προγράμματος e-OUTLAND) παρέλαβε σε πρώτη φάση 5 εξειδικευμένα οχήματα 4Χ4.
Σε δεύτερη φάση η Περιφέρεια θα στηρίξει το ΔΥΟΠΠ :
Α. με υπηρεσίες για την εξειδίκευση του τοπικού κινδύνου πυρκαγιάς και πλημμύρας για την περιαστική ζώνη της Θεσσαλονίκης και την ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών και σχεδίων δράσης ενεργειών για τους εθελοντές πολιτικής προστασίας των Δήμων
Β. με την προμήθεια εξοπλισμού βελτίωσης της επιχειρησιακής ικανότητας της ΔΥΟΠΠ (τρία εξειδικευμένα 4x4 οχήματα με πλήρη εξοπλισμό για περιπολία και αντιμετώπιση πυρκαγιάς υπαίθρου)
Γ. με την προμήθεια εξοπλισμού βελτίωσης της ψηφιακής ικανότητας της ΔΥΟΠΠ (ηλεκτρονικός εξοπλισμός (smart-phones, tablets και υποδομή δορυφορικού διαδικτύου) για την εφαρμογή των σχεδίων αντιμετώπισης πυρκαγιάς και πλημμύρας
Δ. με την εκπαίδευση και δικτύωση εμπλεκομένων ομάδων πολιτικής προστασίας των δήμων της ΠΚΜ
Ε. με δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας.

powered by © 2019 Vpatoulidou, all rights reserved