5.3.2017 26η DETROP - 6η Διεθνής Έκθεση Οίνου

5.3.2017 26η DETROP - 6η Διεθνής Έκθεση Οίνου

26η DETROP - 6η Διεθνής Έκθεση Οίνου    


87 πρότυπες επιχειρήσεις από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας παρουσίασαν εκλεκτά τοπικά προϊόντα, τα οποία προσδιορίζουν την ισχυρή ταυτότητα και φήμη των περιοχών προέλευσής τους. Μέσα και από τις Εκθέσεις αυτές, συνεχίζεται και η καμπάνια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προβολή και προώθηση της ξεχωριστής Μακεδονικής Κουζίνας.

powered by © 2019 Vpatoulidou, all rights reserved