1.6.2017 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες

1.6.2017 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες    


Στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, είχα την ευκαιρία να θέσω σε υψηλόβαθμα στελέχη της, δύο συγκεκριμένους και ξεκάθαρους στόχους: το σχέδιο της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης και την προώθηση της τουριστικής ταυτότητας του προορισμού. Στο ελληνικό γραφείο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (DG REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συζήτησα με τον κ. Θάνο Παναγιώτη και τον κ. Willebrordus Sluijters την πορεία υλοποίησης του προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης που αφορά 8 δήμους της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, με παρεμβάσεις ύψους 85 εκατομμυρίων ευρώ, που καθιστούν την Θεσσαλονίκη μια πόλη ανταγωνιστική, καινοτόμα, βιώσιμη και αποτελεσματική. Στη συνάντησή μου με τον κ. Rudolf Niessler, Διευθυντή της DG REGIO και την κ. Ιωάννα Μουλίου-Niessler, Διευθύντρια Προγράμματος EUSAIR, παρουσίασα τους στόχους και τον στρατηγικό σχεδιασμό του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, τονίζοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του προορισμού, τον αρχαιολογικό πλούτο, τη σύγχρονη δημιουργία, τη γαστρονομία, τις μοναδικές θεματικές διαδρομές, την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης, καθώς και τις δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής μέσα από εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Τόνισα τις επιχειρηματικές, εμπορικές και τουριστικές ευκαιρίες που προσφέρονται για τη Θεσσαλονίκη, με αφορμή το έτος τουρισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης – Κίνας, καθώς και τη δυνατότητα αξιοποίησης επιπλέον πόρων μέσα από τα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα για την ανάπτυξη της περιοχής. Τέλος, κάλεσα τους Έλληνες Ευρωβουλευτές Μαρία Σπυράκη, Γιώργο Κύρτσο και Θοδωρή Ζαγοράκη, να ενισχύσουν από τη θέση την οποία κατέχουν, τη στρατηγική της πολιτικής που χάραξε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας, για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, με τελικό στόχο την καθιέρωση του δωδεκάμηνου τουρισμού.

powered by © 2019 Vpatoulidou, all rights reserved