12.6.2017 Διεθνές Φεστιβάλ Μνημείων-Δρόμοι των Μνημείων

12.6.2017 Διεθνές Φεστιβάλ Μνημείων-Δρόμοι των Μνημείων

Διεθνές Φεστιβάλ Μνημείων-Δρόμοι των Μνημείων    


Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης στηρίζει την πρωτοβουλία των κατοίκων της Άνω Πόλης να αναδειχθεί η πολιτιστική και τουριστική αξία των μνημείων της περιοχής (αλλά και όλης της Θεσσαλονίκης), με πρώτιστο στόχο να διευρυνθεί το ωράριο λειτουργίας τους και να είναι αυτά ανοιχτά σε κάθε επισκέπτη και τουρίστα.

powered by © 2019 Vpatoulidou, all rights reserved