Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας για σεισμό

Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας για σεισμό

“Σύγκλιση Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση σεισμών στην Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης”

 Την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019 και ώρα 10:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, θα συγκληθεί το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) για τον σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Μ.Ε.Θ.) Βούλας Πατουλίδου.

Μεταξύ των άλλων στο Σ.Ο.Π.Π. προσκλήθηκαν όλοι οι Δήμαρχοι της Μ.Ε.Θ. και τα αντίστοιχα Γραφεία-Τμήματα Πολιτικής Προστασίας των Δήμων, ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) / Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) , ο Σεισμολογικός Σταθμός Α.Π.Θ. και η Γεν. Δ/νση Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ)

powered by © 2019 Vpatoulidou, all rights reserved