Επαφή

Διεύθυνση:
Πατουλίδου Παρασκευή

Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Πρόεδρος Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης

Φόρμα Επαφής

Αποστολή Email
(προαιρετικό)
powered by © 2019 Vpatoulidou, all rights reserved