26.1.2017 Τουριστικό Φόρουμ ΣΤΕΚ-ΟΕΒ, Κύπρος

26.1.2017 Τουριστικό Φόρουμ ΣΤΕΚ-ΟΕΒ, Κύπρος

Τουριστικό Φόρουμ ΣΤΕΚ-ΟΕΒ, Κύπρος.  


Στο Διεθνές Τουριστικό Φόρουμ του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΤΕΚ) Κύπρου και της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) Κύπρου, πραγματοποίησα στη Λευκωσία ομιλία με θέμα “Οι πρωτοβουλίες που βοήθησαν την Θεσσαλονίκη να καταστεί ένας ολόχρονος τουριστικός προορισμός με επαναλαμβανόμενους τουρίστες”. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αξιοποιώντας Ευρωπαϊκούς αναπτυξιακούς και ερευνητικούς πόρους, πέτυχε την ένταξη για χρηματοδότηση και υλοποίηση τεσσάρων σημαντικών έργων διάρκειας 5 ετών και σημαντικού προϋπολογισμού για την Κεντρική Μακεδονία, τα οποία είναι εξειδικευμένα στον τουρισμό με τη συμμετοχή φορέων και από την Κύπρο. Στον πρώτο κιόλας χρόνο ανάληψης της Διοίκησης στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, πετύχαμε την ένταξη στο έργο CHRISTA (Πολιτισμός και Κληρονομιά για Δράσεις Υπεύθυνου, Καινοτόμου και Βιώσιμου Τουρισμού -Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions). Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι ένας από τους δέκα εταίρους του έργου, με επικεφαλής την Εταιρία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Πάφου. Στο φόρουμ παρουσίασα επίσης, όλες τις επιτυχημένες δράσεις που υλοποιήθηκαν από τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης με σκοπό την ανάδειξη της πόλης σε δημοφιλή αστικό τουριστικό προορισμό με αυξανόμενη αναγνωρισιμότητα στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή αγορά. Ευχαριστώ τον ΣΤΕΚ και ΟΕΒ Κύπρου για την τιμητική τους πρόσκληση να παρευρεθώ στο σημαντικό αυτό φόρουμ.

powered by © 2019 Vpatoulidou, all rights reserved